Uluslararası Katılımcılar

Konu Başlıkları

Kongremizde yeşil ekonomi kapsamında tarım, turizm ve enerji konularını içeren çok farklı altbaşlıklar yer almaktadır.

Yenilenemez Enerji Kaynakları

 • Petrol
 • Kömür
 • Doğal Gaz
 • Nükleer Enerji

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

 • Rüzgar Enerjisi
 • Güneş Enerjisi
 • Biyoyakıtlar ve Biyoenerji
 • Biyokütleden Enerji Üretimi
 • Hidroelektrik Enerjisi
 • Jeotermal Enerji
 • Dalga Enerjisi

Enerji ve Çevre

 • Çevre Kirliliği ve Yönetimi
 • İklim Değişikliği ve Küresel Isınma
 • Çevresel Süreç Simülasyonu
 • Ekosistem Değerlendirmesi
 • Ekoloji ve Biyoçeşitliliğin Korunması
 • Çevresel Ergonomi
 • Tehlikeli Atık ve Atık Arıtma
 • Endüstriyel Atık Arıtma
 • Su Kirliliği ve Arıtma
 • Katı Atık Yönetimi

Enerji Ekonomisi ve Politiği

 • Geleceğin Enerji Piyasaları
 • Sürdürülebilir Enerji Finansmanı
 • Enerji Yönetim Sistemleri
 • Enerji Politikaları ve Düzenlemeleri
 • Enerji Fiyatlandırması
 • Yenilenebilir Enerji Yatırımları
 • Enerji Yatırımlarının Finansmanı
 • Türkiye’de Enerji Mevzuatı
 • Enerji Teknolojilerinde Yerlileşme

Turizm ve Teknoloji

 • E-Turizm
 • Turizmde Dijitalleşme
 • Turizmde Teknolojik Dönüşüm
 • Turizmde Yeni Nesil Teknolojiler
 • Akıllı Turizm
 • Sosyal Medya ve Turizm
 • Turizmde Büyük Veri
 • Turizmde Yapay Zeka
 • Turizm ve Sanal Gerçeklik

Turizmde Sürdürülebilirlik

 • Sürdürülebilir Turizm Kavramı ve Uygulamalar
 • Sürdürülebilir Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi
 • Sürdürülebilir Turizm Göstergeleri
 • Sürdürülebilir Turizm ve İklim Değişikliği
 • Sürdürülebilir Turizm ve İletişim
 • Doğa, Kültür Temelli Alternatif Turizm Çeşitleri ve Sürdürülebilirlik
 • Turizm ve Ekonomik Sürdürülebilirlik
 • Ekolojik Turizm ve Sürdürülebilir Kalkınma
 • Agro Turizm ve Sürdürülebilirlik
 • Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Biyoçeşitliliğin Korunması
 • Turizmde Yenilenebilir Enerji Kullanımı
 • Yeşil Pazarlama Yaklaşımı ve Turizm
 • Covid-19 Pandemisi ve Turizm

Tümünü gör