Kongremiz Uluslar Arası Kriterleri Karşılamaktadır

Kongremiz uluslar arası niteliklere haizdir. Kongremize gönderilen özet ve tam metinler kör hakem yöntemiyle değerlendirmeye alınmakta ve hakem raporları arşivlenmektedir. Kongremiz, gerek Bilim Kurulu, gerekse katılımcı ülke çeşitliliği açısından, ÜAK mevzuatına gore, öğretim üyeliği/öğretim görevliliği atamaları, doçentlik ve profesörlük kadrolarına atamalar da dahil olmak üzere, akademik yükselme kriterlerinin tamamını karşılamaktadır.

E-posta listesine kaydol