Konu Başlıkları

Kongremizde İstanbul Finans Merkezi, Bosna Hersek finans ve bankacılık sistemi, uluslararası finans ve bankacılık konuları olmak üzere, finans ve bankacılığı kapsayan farklı konu başlıkları yer almaktadır.

İstanbul Finans Merkezi

 • İstanbul’un Uluslararası Finans Merkezi Olma Yolunda Potansiyeli, Gerekleri ve Sonuçları
 • Dünya Finans Merkezleri
 • Finansal Kümelenme
 • Türkiye Finans Piyasası
 • Küresel Finansal Entegrasyon

Kanal İstanbul Projesi

 • Dünya Su Kanalları Örnekleri
 • Su Kanallarının Finansal İşleyişi

Uluslararası Finans Piyasaları

 • Finansal Liberalizasyon
 • Uluslararası Finansal Kuruluşlar
 • Finansal Piyasalar ve Finansallaşma
 • Finansın Sınırları ve Gelecekteki Gelişmeler
 • Finansal Piyasa Riskleri
 • Finansallaşma ve Sürdürülebilir Kalkınma
 • Finansal Piyasaların ve Sermaye Piyasalarının Küreselleşmesi

Finansallaşma ve Teknoloji

 • Finansallaşma ve Teknoloji Politikaları
 • E-finans ve Dijital Para
 • Finansal Teknolojiler Pazarı (Fintech)
 • Finansal Mühendislik
 • Bankacılıkta Yapay Zeka

Küresel Finansal Krizler

 • Brexit Süreci ve Yansımaları
 • Dünden Bugüne Uluslararası Finansal Krizler
 • Finansal Krizlerin Uluslararası Düzenlemelere Yansımaları
 • Küresel Finans Krizlerinin Ekonomik Etkileri
 • Küresel Finans Krizlerinin Türkiye Ekonomisine Etkileri

İslami Finans ve Bankacılık

 • İslam Ekonomisinde Merkez Bankacılığı
 • İslami Finansal Piyasalar ve Kurumlar
 • İslami Finansal Sistemde Kredi Derecelendirme Kuruluşları
 • İslami Finansal Aracı Kurumlar
 • İslami Borsa Uygulamaları
 • İslami Finansal Piyasa Enstrümanları
 • Katılım Bankacılığı ve Risk Yönetimi
 • İslam Ekonomisinde Finansal Yönetim ve Fonlama

Türk Bankacılık Sistemi ve Dünya Bankacılık Sistemindeki Yeri

 • Türk Bankacılığının Tarihsel Gelişimi
 • Günümüz Türk Bankacılık Sektörü
 • Avrupa Ülkelerinde Türk Bankacılığı
 • Asya ve Afrika Ülkelerinde Türk Bankacılığı
 • Amerika Kıtasında Türk Bankacılığı

Bosna Hersek Bankacılık ve Finans Sistemi

 • Bosna Hersek Bankacılık Sistemi
 • Bosna Hersek Finans Sistemi
 • Bosna Hersek Finans Piyasalarının Küresel Entegrasyonu

Uluslararası Bankacılık ve Merkez Bankacılığı

 • Uluslararası Bankacılığın Dünü, Bugünü, Yarını
 • Uluslararası Bankacılık Hizmetleri
 • Uluslararası Bankacılık Düzenlemeleri
 • Basel Düzenlemeleri I-II-III
 • Merkez Bankalarının Yeni ve Geleneksel Para Politikaları
 • Merkez Bankalarının Risk ve Rezerv Yönetimi
 • Merkez Bankalarının Bağımsızlığı

Emtia ve Türev Piyasaları

 • Forward ve Vadeli işlem (Future) Sözleşmeleri
 • Opsiyon Sözleşmeleri
 • Swap işlemleri
 • Döviz Piyasaları
 • Vadeli işlem ve Opsiyon Borsası (Vob)
 • Sayısal Finans/Finansal Modelleme/Finansal Ekonometri

Mikro ve Kobi Finans Sektörü, Davranışsal Finans

 • Mikro Krediler
 • Kobilerin Finansmanı
 • Yatırım Davranışları
 • Finansal Okuryazarlık
 • Bireysel Emeklilik

Covid-19 Pandemisi Sonrası Hayat

 • Covid-19 Pandemisinin Dünya Ekonomileri Üzerine Etkileri
 • Covid-19 Pandemisinin Küresel Finans Sistemi Üzerine Etkileri
 • Pandemi Sonrası Ekonomilerin Geleceği
 • Pandemi Sonrası Finans ve Bankacılığın Geleceği

E-posta listesine kaydol