ÇALIŞTAY III

Konu Başlıkları

Kongremizde geleceğin Akdeniz ekonomisi ve politikası bağlamında enerji, sanayi, tarım, turizm konularını içeren çok farklı altbaşlıklar yer almaktadır.

GELECEĞİN AKDENİZ EKONOMİSİ; ENERJİ VE ÇEVRE

 • DOĞU AKDENİZ’DE EKONOMİ DİNAMİĞİ
 • TÜRKİYE VE K.K.T.C. ÇOK BOYUTLU EKONOMİK GÜVENLİK
 • KÜRESEL GÜVENLİK VE AKDENİZ JEOPOLİTİĞİ VE EKONOMİK AÇILIMLAR
 • DOĞU AKDENİZ’DE ENERJİ POLİTİK MÜCADELE
 • AKDENİZ HAVZASININ HİDRO- JEOPOLİTİĞİ VE TÜRKİYE
 • TÜRKİYE’NİN DOĞU AKDENİZ’DEKİ HİDROKARBON ARAMA VE SONDAJ POLİTİKASI
 • DOĞU AKDENİZ’DEKİ ENERJİ KAYNAKLARININ OLASI TRANSFER GÜZERGAHLARI VE HATLARI
 • DOĞU AKDENİZ’DE ENERJİ EKONOMİSİ VE FİYATLANDIRMA
 • DOĞU AKDENİZ’DE ENERJİ POLİTİKALARI, FİNANSMANI VE YATIRIMLARI
 • DOĞU AKDENİZ’DE YENİLENEBİLİR VE YENİLENEMEZ ENERJİ
 • DOĞU AKDENİZ’DE ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE YÖNETİMİ
 • DOĞU AKDENİZ’DE KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
 • DOĞU AKDENİZ’DE ATIK YÖNETİMİ
 • GELECEĞİN ENERJİ PİYASALARI
 • MISIR VE DİĞER BÖLGE ÜLKELERİ İLE NORMALLEŞME SÜRECİNİN ENERJİ POLİTİKALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

DOĞU AKDENİZ SORUNUNUN SİYASİ VE GÜVENLİK BOYUTU

 • ÜLKELERİN DOĞU AKDENİZ POLİTİKALARI
 • AKDENİZ ÜLKELERİNİN İÇ SİYASETLERİNDEKİ DÖNÜŞÜMLER VE AKDENİZ GÜVENLİĞİ KIBRIS MÜZAKERELERİNDE YENİ NORMALLER
 • EGE DENİZİ’NDE (ADALAR DENİZİ) SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI
 • DOĞU AKDENİZ’DE TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASI VE SONRASI
 • DOĞU AKDENİZ’İN STRATEJİK POZİSYONU VE AKDENİZ BİRLİĞİ PROJESİ
 • GÖÇ SORUNU VE DOĞU AKDENİZ’İN SOSYAL GÜVENLİĞİ
 • MISIR VE DİĞER BÖLGE ÜLKELERİ İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

HUKUKSAL AÇIDAN DOĞU AKDENİZ

 • ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE’NİN DOĞU AKDENİZ POLİTİKASI
 • ADALARIN DENİZ ALANI SINIRLANDIRILMASINA ETKİSİ VE DOĞU AKDENİZ
 • KITA SAHANLIĞI KAVRAMI, SINIRLANDIRILMASI VE DOĞU AKDENİZ’DE DENİZ ALANLARI SORUNU

TÜRKİYE VE K.K.T.C.’DE TARIM SEKTÖRÜ

 • GIDA ARZ GÜVENLİĞİ
 • TARIM SEKTÖRÜNDE AR-GE HARCAMALARI
 • TARIMDA İSTİHDAM
 • TARIM VE ÇEVRE
 • TARIM VE KIRSAL KALKINMA
 • TARIMSAL LOJİSTİK VE PAZARLAMA
 • TARIM VE GÖÇ
 • ORGANİK TARIM VE İYİ TARIM UYGULAMALARI
 • TARIM 4.0 VE TARIM 5.0 UYGULAMALARI
 • TARIM FİNANSMANI VE TARIMDA DESTEKLEME POLİTİKALARI
 • TARIMIN SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜ İLE İŞBİRLİKLERİ
 • TARIMDA COĞRAFİ İŞARETLER VE MARKALAŞMA
 • TARIMDA MALİYET VE FİYATLAMA
 • TARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
 • TARIMDA ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI
 • TARIM REFORMLARI
 • TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
 • TARIMDA ULUSLARARASI KURULUŞLAR
 • TARIM VE COVID-19 PANDEMİSİ
 • TARIMSAL DIŞ TİCARET
 • TÜRKİYE’DE TARIM POLİTİKALARI
 • K.K.T.C.’DE TARIM POLİTİKALARI

TÜRKİYE VE K.K.T.C’DE SANAYİ SEKTÖRÜ

 • SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER VE SORUNLAR
 • SANAYİNİN ÜLKE EKONOMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ
 • İMALAT SANAYİNDE AR-GE HARCAMALARI
 • ENDÜSTRİ 4.0 VE ENDÜSTRİ 5.0

TÜRKİYE’DE VE K.K.T.C.’DE TİCARET

 • TİCARET SEKTÖRÜNDEKİ SORUNLAR VE GELİŞMELER
 • DIŞ TİCARET VE ENGELLERİ
 • TİCARET SAVAŞLARI VE/VEYA KORUMACILIK MODELLERİ
 • TİCARET SEKTÖRÜNDEKİ VERGİ VE GÜMRÜK POLİTİKALARI
 • ÜLKELER ARASI SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI VE ORTAKLIKLAR
 • ULUSLARARASI TİCARETTE DİJİTAL UYGULAMALAR VE TEKNOLOJİ
 • PANDEMİ KRİZİNİN LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİNE ETKİLERİ
 • PANDEMİ SONRASI DIŞ TİCARETTEKİ DÖNÜŞÜMLER
Tümünü gör