YABANCILARA MÜLK SATIŞININ K.K.T.C. VE BÖLGE AÇISINDAN OLUMLU VE OLUMSUZ SONUÇLARI

Konu Başlıkları

Kongremizde geleceğin Akdeniz ekonomisi ve politikası bağlamında enerji, sanayi, tarım, turizm konularını içeren çok farklı altbaşlıklar yer almaktadır.

GELECEĞİN AKDENİZ EKONOMİSİ; ENERJİ VE ÇEVRE

 • DOĞU AKDENİZ’DE EKONOMİ DİNAMİĞİ
 • TÜRKİYE VE K.K.T.C. ÇOK BOYUTLU EKONOMİK GÜVENLİK
 • KÜRESEL GÜVENLİK VE AKDENİZ JEOPOLİTİĞİ VE EKONOMİK AÇILIMLAR
 • DOĞU AKDENİZ’DE ENERJİ POLİTİK MÜCADELE
 • AKDENİZ HAVZASININ HİDRO- JEOPOLİTİĞİ VE TÜRKİYE
 • TÜRKİYE’NİN DOĞU AKDENİZ’DEKİ HİDROKARBON ARAMA VE SONDAJ POLİTİKASI
 • DOĞU AKDENİZ’DEKİ ENERJİ KAYNAKLARININ OLASI TRANSFER GÜZERGAHLARI VE HATLARI
 • DOĞU AKDENİZ’DE ENERJİ EKONOMİSİ VE FİYATLANDIRMA
 • DOĞU AKDENİZ’DE ENERJİ POLİTİKALARI, FİNANSMANI VE YATIRIMLARI
 • DOĞU AKDENİZ’DE YENİLENEBİLİR VE YENİLENEMEZ ENERJİ
 • DOĞU AKDENİZ’DE ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE YÖNETİMİ
 • DOĞU AKDENİZ’DE KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
 • DOĞU AKDENİZ’DE ATIK YÖNETİMİ
 • GELECEĞİN ENERJİ PİYASALARI
 • MISIR VE DİĞER BÖLGE ÜLKELERİ İLE NORMALLEŞME SÜRECİNİN ENERJİ POLİTİKALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

DOĞU AKDENİZ SORUNUNUN SİYASİ VE GÜVENLİK BOYUTU

 • ÜLKELERİN DOĞU AKDENİZ POLİTİKALARI
 • AKDENİZ ÜLKELERİNİN İÇ SİYASETLERİNDEKİ DÖNÜŞÜMLER VE AKDENİZ GÜVENLİĞİ KIBRIS MÜZAKERELERİNDE YENİ NORMALLER
 • EGE DENİZİ’NDE (ADALAR DENİZİ) SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI
 • DOĞU AKDENİZ’DE TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASI VE SONRASI
 • DOĞU AKDENİZ’İN STRATEJİK POZİSYONU VE AKDENİZ BİRLİĞİ PROJESİ
 • GÖÇ SORUNU VE DOĞU AKDENİZ’İN SOSYAL GÜVENLİĞİ
 • MISIR VE DİĞER BÖLGE ÜLKELERİ İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

HUKUKSAL AÇIDAN DOĞU AKDENİZ

 • ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE’NİN DOĞU AKDENİZ POLİTİKASI
 • ADALARIN DENİZ ALANI SINIRLANDIRILMASINA ETKİSİ VE DOĞU AKDENİZ
 • KITA SAHANLIĞI KAVRAMI, SINIRLANDIRILMASI VE DOĞU AKDENİZ’DE DENİZ ALANLARI SORUNU

TÜRKİYE VE K.K.T.C.’DE TARIM SEKTÖRÜ

 • GIDA ARZ GÜVENLİĞİ
 • TARIM SEKTÖRÜNDE AR-GE HARCAMALARI
 • TARIMDA İSTİHDAM
 • TARIM VE ÇEVRE
 • TARIM VE KIRSAL KALKINMA
 • TARIMSAL LOJİSTİK VE PAZARLAMA
 • TARIM VE GÖÇ
 • ORGANİK TARIM VE İYİ TARIM UYGULAMALARI
 • TARIM 4.0 VE TARIM 5.0 UYGULAMALARI
 • TARIM FİNANSMANI VE TARIMDA DESTEKLEME POLİTİKALARI
 • TARIMIN SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜ İLE İŞBİRLİKLERİ
 • TARIMDA COĞRAFİ İŞARETLER VE MARKALAŞMA
 • TARIMDA MALİYET VE FİYATLAMA
 • TARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
 • TARIMDA ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI
 • TARIM REFORMLARI
 • TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
 • TARIMDA ULUSLARARASI KURULUŞLAR
 • TARIM VE COVID-19 PANDEMİSİ
 • TARIMSAL DIŞ TİCARET
 • TÜRKİYE’DE TARIM POLİTİKALARI
 • K.K.T.C.’DE TARIM POLİTİKALARI

TÜRKİYE VE K.K.T.C’DE SANAYİ SEKTÖRÜ

 • SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER VE SORUNLAR
 • SANAYİNİN ÜLKE EKONOMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ
 • İMALAT SANAYİNDE AR-GE HARCAMALARI
 • ENDÜSTRİ 4.0 VE ENDÜSTRİ 5.0

TÜRKİYE’DE VE K.K.T.C.’DE TİCARET

 • TİCARET SEKTÖRÜNDEKİ SORUNLAR VE GELİŞMELER
 • DIŞ TİCARET VE ENGELLERİ
 • TİCARET SAVAŞLARI VE/VEYA KORUMACILIK MODELLERİ
 • TİCARET SEKTÖRÜNDEKİ VERGİ VE GÜMRÜK POLİTİKALARI
 • ÜLKELER ARASI SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI VE ORTAKLIKLAR
 • ULUSLARARASI TİCARETTE DİJİTAL UYGULAMALAR VE TEKNOLOJİ
 • PANDEMİ KRİZİNİN LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİNE ETKİLERİ
 • PANDEMİ SONRASI DIŞ TİCARETTEKİ DÖNÜŞÜMLER
Tümünü gör