Kongre Programı

Konu Başlıkları

Kongremizde Küresel Krizlerin Ekonomik, Sosyal ve Siyasi Yansımalarına ait alt başlıklar yer almaktadır.

KÜRESEL KRİZLERİN EKONOMİK YANSIMALARI

 • Ekonomik Krizler
 • Reel Sektör Krizleri
 • Finansal Krizler
 • Bankacılık Krizleri
 • Borsa Krizleri
 • Para Krizleri
 • İkiz Krizler
 • Jeopolitik Krizler
 • Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Krizi
 • Yeşil Dönüşüm
 • Turizmde Sürdürülebilir İklim Politikası
 • Ekolojik Krizler
 • Enerji Krizleri
 • Lojistik Krizi
 • Su Krizi
 • Sağlık Krizi
 • İlaç Krizi
 • Salgın Hastalıkların Ekonomik Yansımaları
 • Salgın ve Sonrası Yeni Dünya Düzeni
 • Pandemi Krizine Müdahalede Döngüsel Ekonomi ve Uluslararası Ticarete Etkisi
 • Pandemi Krizi ve Korumacı Politikalar Kapsamında Küresel Dış Ticaret
 • Küreselleşme ve Küreselleşmenin Geri Çevrilmesinin Krizler ile İlişkisi
 • Küresel Ticaret Yollarının Güvenliği
 • Sürdürülebilir Gıda Güvenliği
 • Küresel Değer Zincirleri
 • Gıda ve Tedarik Zinciri Krizi
 • Krizler sonrasında Merkez Bankası Değişimi
 • Krizler sonrasında Maliye Politikası Değişimi
 • Krizler sonrasında Para Politikası Değişimi
 • Küresel Krizlerin Ekonomide Dijital Dönüşüme Etkileri
 • Kriz Yönetiminde Yapay Zekâ Uygulamaları
 • Krizler ve Kripto Para Piyasası İlişkileri
 • Uluslararası Ticaret ve Ticaret Politikaları
 • Ticaret ve Kur Savaşları
 • Brexit Krizi
 • Krizlerin Az Gelişmiş Ülkelere Etkileri
 • Küresel Kriz Yönetiminde Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar
 • Küresel Kriz Yönetiminde Uluslararası Ekonomik ve Finansal Kuruluşlar
 • Küresel Krizlerin Sektörel Etkileri
 • Diğer Konular

KÜRESEL KRİZLERİN SOSYAL YANSIMALARI

 • Krizlerin İşsizlik Üzerine Etkisi
 • Küresel Krizlerin Yoksulluk ve Gelir Dağılımına Etkisi
 • Yoksulluk ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği
 • Kriz Dönemlerinde Göç Politikaları
 • Küresel Eşitsizlikler
 • Krizler ve Sosyal Güvenlik İlişkisi
 • Krizlerin Eğitim Üzerine Etkisi
 • Krizlerin Psikoloji Üzerine Etkisi
 • Krizlerin Sosyal Yaşam Üzerine Etkisi
 • Salgın Hastalıkların Sosyal Yansımaları
 • Diğer Konular

KÜRESEL KRİZLERİN SİYASAL YANSIMALARI

 • Uluslararası Örgütler ve Yeni Güvenlik Kodları
 • Uluslararası Hukuk ve Adalet
 • Rusya-Ukrayna Savaşı
 • Yunanistan ile Yaşanan Politik Sorunlar
 • Krizlerin Ekonomi Politiği
 • Siyasi Dengesizlikler
 • Göç Krizi
 • Belirsizlik ve Riskler
 • Krizler ve Sendikalar
 • Bölgesel Çatışmalar ve Kriz Yönetimi
 • Bölgesel Güvenlik Yaklaşımları
 • Terör ve Güvenlik
 • Siber Güvenlik ve Siber Savaşlar
 • NATO Krizi
 • Birleşmiş Milletler Krizi
 • Salgın Hastalıkların Siyasi Yansımaları
 • Diğer Konular
Tümünü gör